Güneþli havalarda dýþarý çýkmayýn

Akdeniz Haber - - Gündem -

Titreyengöl'de bulunan Alibey Resort Side Hotel'de ki Samarra SPA'da ücretsiz cilt bakým etkinliði düzen-

Iþýn Oðul lendi. Uluslararasý güzellik ve eðitim uzmaný Iþýn Oðul tarafýndan yapýlan etkinlikte otel müþterilerine mini bakým yapýldý. Etkinlik öncesinde gazetecilere açýklamada bulunan Oðul, bu sene yaz aylarýnýn çok sýcak geçtiðini belirterek; saat 11:00'la 16:00 arasýnda mümkünse dýþarý çýkýlmamasý gerektiðini belirtti. Dýþarý çýkýlmasý gerekiyorsa, mutlaka ciltte koruyucu ürün kul- lanýlmasý gerektiðini belirten Oðul, "Aþýrý sýcakla beraber insan cildi, kaybetmiþ olduðu nem, deniz ve güneþten dolayý aþýrý derecede yýpranýr. Bunu ortadan kaldýrmak için ciltte normal bakým haricinde özel bakýmlar yapýlmalý" dedi. Iþýn Oðul, çok sýcak havalarda özel nem bakýmlarý, cildi onarmak için rejenerasyon bakýmlarý yapýlmasý gerektiðini belirtti. Ali Bey Resort Side Samara SPA'da otel müþterilerine ücretsiz mini bakým yaptýklarýný belirten Iþýn Oðul, "Burada, misafirlere temizleme, tonik, peeling, Ampül ve Serum uygulamasý, maske uygulamasý, bitiriþ kremi ve göz bakýmý uygulamasý yapýyoruz" dedi. Oðul, misafirlerin ciltlerini güzelleþtirmek için hangi ürünleri nasýl kullanmalarý gerektiði konusunda bilgi de verdiklerini ifade etti. Ali Bey Resort Side Samara SPA'da mini bakým etkinliðine katýlan Ýsviçre'li Karin Gisin, uygulþanan cilt bakýmýndan dolayý çok memnun olduðunu ifade ederek; "Ben Ýsviçre'de de bakým yaptýrýyorum. Ancak, hiçbir zaman buradaki gibi ayrýntýlý bilgi vermiyorlar. Burada yapýlan her þey tek tek anlatýldý. Çok güzel bir uygulama oldu. Böyle devam etmesini istiyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.