CHP'LI beldelerde referandum sandýðý

Akdeniz Haber - - Front Page -

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükþehir Yasasýyla birlikte belde belediyelerinin kapatýlacak olmasýný beldelerde referandum sandýðý kurarak vatandaþlara soracak

CHP, beldelerde, Büyükþehir Belediyesi Kanunu Tasarýsý için "referandum sandýklarý" kuracak. Belde seçmeni, "Evet, belediyem kapatýlsýn" ya da "Hayýr, belediyem kapatýlmasýn" yönünde oy kullanacak. Manavgat'ta bulunan Kýzýlot ve Oymapýnar beldelerinde yapýlacak olan referandum için hazýrlýklar tamamlandý

CHP Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, 2021 Ekim tarihlerinde CHP'li belde belediyele-rinde referandum sandýðý kuracaklarýný söyledi. Ýl Baþkaný Kök, "Belde halkýna soracaðýz. 'Belediyesi kapatýlsýn mý kapatýlmasýn mý?' Sandýktan ne sonuç çýkarsa, milletvekillerimiz aracýlýðýyla TBMM'de takipçisi olacaðýz" diye konuþtu.

Devrim Kök

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.