Manavgat'ta Hoþ geldiniz projesi tanýtýldý

Akdeniz Haber - - Gundem -

Manavgat Kaymakamlýðý ilçenin tanýtýmý için devreye sokulan 'Manavgat'a Hoþ Geldiniz Projesi' kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý tanýttý. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Otogar Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýya, Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu'nun yaný sýra kurum amirleri, belediye baþkanlarý köy muhtarlarý ve turizmciler katýldý. Kaymakam Bulgurlu yaptýðý konuþmada, Gökyüzünün Mavisiyle Yarýþan Yeryüzü sloganýyla ilçenin tanýtýmý için bir çok çalýþma yaptýklarýný söyledi. Bu kapsamda yeni nesil mobil cep telefonlarý için uygulama hazýrlattýklarýný kaydeden Kaymakam Bulgurlu; "Hazýrlanan uygulama Ýngilizce, Almanca, Rusça, Fransýzca ve Türkçe dillerindedir. Manavgat'ýn tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra yol bilgisinide içer

mektedir. Fransa'da yaþayan bir kiþi sadece bu yol bilgisiyle Manavgat'a ulaþabilir" dedi. Kaymakam Bulgurlu, Manavgat adlý mobil uygulamayla, ileçnin antik kentleriyle birlikte tarihi ve kültürel önem sahip olan bölgelerininde tanýtýmýnýn yapýldýðýný ifade etti. Manavgat'a yýlda 4 milyon turistin geldiðini belirten Kaymakam Bulgurlu, günübirlik gelip gelenlerle bu rakamýn 8 milyon civarýnda olduðunu hatýrlattý. Toplantýda, uygulamaya hazýrlayan firma yetk- ilileri proje hakkýnda katýlýmcýlara detaylý bilgiler verdi. Yetkilileri projenin yeni nesil cep telefonlarýnýn bütün iþletim sistemlerinde çalýþtýðýna dikkat çekti. Toplantýya katýlan Alman bisikletçi Dana Otmann'da cep telefonundan sistemi inceledi.

Emir Osman Bulgurlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.