Manavgat'ta Hoþgeldiniz projesi tanýtýldý

Akdeniz Haber - - Front Page -

Manavgat Kaymakaml , ’Manavgat’a Ho Geldiniz Projesi’ kapsam nda yeni nesil cep telefonlar n n uygulamalar yla 5 farkl dil se ene iyle y ll k 20 milyondan fazla inansa ula arak il e tan t m n yapmay hedefliyor. Kaymakam Bulgurlu; "Haz rlanan uygulama

ngilizce, Almanca, Rus a, Frans zca ve T rk e dillerindedir. Manavgat’ n tarihi ve do al g zelliklerinin yan s ra yol bilgisinide i ermektedir. Fransa’da ya ayan bir ki i sadece bu yol bilgisiyle Manavgat’a ula abilir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.