Yardýmseverlerden yardým yemeði

Akdeniz Haber - - Gundem -

yardýmseverler Derneði tarafýndan düzenlenen sezonun ilk yardým yemeði büyük ilgi gördü. Kanatçým Restaurant'ta düzenlenen yemeðe gösterilen ilgi ve büyük katýlým dernek yöneticilerini memnun etti. Dernek baþkaný Hatice Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri Meltem Ünal, Ayþe Özden, Sebahat Tanýr, Alime Özden, Fatma Sönmez, Mülkiye Yýlmaz, Ýsmet Cengiz, ve Ayþe Mutlu davetlileri kapýda karþýladý. Yemek hakkýnda gazetecilere açýklama yapan Manavgat Yardýmseverler Derneði baþkaný Hatice Sezer," Dernek olarak 35 öðrenciye burs veriyoruz. Bu yýl sezonun ilk yemeðini düzenledik. Manavgatlý hanýmlar yemeðimize büyük ilgi gösterdi. Katýlýmlarýndan ve katkýlarýndan dolayý kendilerine teþekkür ediyoruz. Bugün bu yemekten elde ettiðimiz geliri de burs olarak öðrencilere vereceðiz. Yemek ve benzeri etkinliklerimiz devam edecek" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.