Side'de Ekim fiyatlarý dip yaptý

Akdeniz Haber - - Gundem -

en büyük otel fiyatý karþýlaþtýrma sitesi trivago'nun, Ekim ayýna ait verileri, Türk turizminin en büyük destinasyonu olan Side'de fiyatlarýn adeta dibe vurduðunu gösterdi. Side'de fiyatlar geçtiðimiz yýla göre yüzde 31 düþtü. 500.000'den fazla otel fiyatýnýn karþýlaþtýrýlmasýna olanak saðlayan Dünya'nýn en büyük otel fiyatý karþýlaþtýrma sitesi trivago, Ekim ayýna ait "trivago Otel Fiyat Endeksi Raporu"nu (tHPI) yayýnladý. www.trivago.com.tr içerisindeki verilerden elde edilen listede, yaz sezonunun bitmeye baþlamasý ile Türkiye'deki sahil otellerinin fiyatý düþtüðü görüldü. Eylül ayý ve bir önceki seneye ait verilerin karþýlaþtýrýlmasý ile elde edilen raporda Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi þehirlerdeki otellerin Ekim ayý fiyatlarýnýn bir önceki seneye göre %1 oranýnda artýþ ve düþüþler gerçekleþti. Türkiye'nin dördünvcü büyük kenti olan Bursa'daki otel fiyatlarýnda ise %5'lik artýþ yaþandý. SÝDE'DE FÝYATLAR % 31 DÜÞTÜ Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte sahil kesimlerinde ve turistik bölgelerdeki fiyatlarda da düþüþler yaþanmaya baþladý. Otel fiyatlarý Ekim 2011'e göre Antalya'da %11, Bodrum'da %3, Fethiye'de %11 oranýnda düþüþ gösterdi. Bölgesel olarak en büyük düþüþ Side otellerinde %31 olarak kaydedildi. Tatil beldeleri içerisinde bir önceki seneye göre fiyat artýþýnýn en yüksek olduðu yer %64 oraný ile Kalkan olurken Beldibi %55 ile ikinci sýrada yer aldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.