Manavgat'ta sahte parfüm þoku

Akdeniz Haber - - Gundem -

ANTALYA Emniyet Müdürlüðü, Manavgat'ta düzenlediði operasyonda 11 bin 240 adet sahte parfüm ele geçirdi. Antalya Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þube Müdürlüðü ekipleri, yasal olmayan yollarla getirilen çeþitli markalara ait imitasyon kozmetik ürünleri depolayarak piyasaya süren ve bu suretle haksýz gelir ve menfaat temin eden þahýslarý yakýn takibe aldý. 7 þahsý 2 aydýr yakýn takibe alan ekipler; Manavgat'la birlikte Kemer ve Alanya'da eþ zamanlý arama yaptý. Aramalarda Manavgat'ta bir iþ yeri ve bir depoda 11 bin 240 adet, Kemer'de bir iþyeri, bir ikamet ve bir araçta 3 bin 41 adet ve Alanya'da 3 ayrý iþ yerinde yapýlan aramada 3 bin 601 adet olmak üzere toplamda 17 bin 882 adet sahte parfüm ele geçirildi. Parfümlerin taklit piyasa deðerinin 360 bin lira, orijinalin ise 2 milyon 145 bin lira olduðunu belirtildi. Piyasaya sahte parfüm süren 7 kiþi hakkýnda ise yasal iþlem baþlatýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.