Rafet Ünal görevine döndü

Akdeniz Haber - - Front Page -

Bir süre önce hakkýndaki bazý iddialar nedeniyle 25 Aðustos'ta Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kararýyla geçici süreliðine görevden uzaklaþtýrýlan Ilýca Belediye Baþkaný Rafet Ünal, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yazýsýyla tekrar göreve baþladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.