Ýþitme Engelliler antrenmanda

Akdeniz Haber - - Gündem -

yedikten sonra, evlerine mutlu bir þekilde ayrýldýlar. Manavgat'ta yetkililer destek verdiði müddetçe, hem iþitme engelli vatandaþlarýmýza sosyal bir yaþam ortamý saðlayýp, hemde Manavgat'ýmýzýn en iyi þekilde temsil ederek, baþarýlý olacaklarýna inanýyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.