Baþkan Sözen'den bayram mesajý

Akdeniz Haber - - Front Page -

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, toplum hayatýnda huzur, yardýmlaþma ve kaynaþmanýn yoðun olarak yaþandýðý bir bayrama daha kavuþmanýn mutluluðu içerisinde olunduðunu belirtti.

Þükrü Sözen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.