Barut: 'Golf olmadan turizm 12 aya çýkmaz'

Akdeniz Haber - - Front Page -

Yýllardýr bölgede turizmin 12 aya çýkmasý için uðraþ veren turizmciler, bölgede durumun deðiþmesi için baþta golf olmak üzere alternatif turizm imkanlarýnýn geliþmesi-nin önemine dikkat çeki yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.