Maanaavvgaatt ssu aallttýýndaa

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT'TA

akþam saatlerinde baþlayan aþýrý yaðýþ nedeniyle bazý ev ve iþlerini su basarken yollarda oluþan su birikintileri nedeniyle bazý araçlarýn mahsur kalmasýna nenden oldu. Manavgat'ýn Kasaplar Mahallesi'nde bulunan su kanalýnýn taþmasý ve aþýrý yaðýþ nedeniyle toplanan su birikintileri nedeni ile mahallede bir evin bahçesi istinat duvarý yýkýlýrken ilk katlarda bulunan bazý evleri de su bastý. Belediye ekipleri bahçelerinde su toplanmasý nedeniyle su basan evlerin etrafýndaki istinat duvarlarýný iþ makineleri ile bahçe duvarlarýný kýrarak delikler açtý. Manavgat'ta þehir merkezinde bulunan yollarda ve Side kavþaðýnda oluþan su birikintileri nedeniyle bazý otomobiller zaman zaman suyun için mahsur kaldý. Ýlçe merkezinde sudan etkilenen bazý iþleri sahipleri de endi çabalarý suyu tahliye ettikten sonra iþyerinde temizlik yaptý. Kasaplar Mahallesi'nde su basan evleri olduðu bölgeye gelen Manavgat Belediye Baþkan Vekili Erþan Özden, Baþka Yardýmcýlarý Hasan Þimþek ve Hasan Þekerlisoy incelemelerde bulundu. Fýrtýna ile birlikte yaðmurun aniden bastýrmasýnýn hayatý olumsuz etkilediðini belirten Manavgat Belediye Baþkan Vekili Erþan Özden fýrtýna sonrasý aðaçlardan kopan yapraklarýnda lagarlarda týkanmalara neden olduðunu söyledi. Özden sularýn çekilmesi ile evlerinde zarar oluþan vatandaþlarýn evlerinde yapýlacak incelemenin ardýndan belediye olarak ellerinden gelen yardýmý yapacaklarýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.