MHP'DE bayramlaþma

Akdeniz Haber - - Gündem -

Milliyetçi Hareket Partisi Manavgat Ýlçe Teþkilatý'nda bayramlaþma büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Siyasi olarak herhengi bir ðst düzey parti yetkilisi gelmese bile MHP'liler, Ýlçe Baþkaný Halil Gubaþ baþkanlýðýnda Kurban Bayramý'na partiye akýn etti. Bayramlaþama törenine çok sayýda partililerden birçoðu ayakta kalýrken, Baþkan Halil Gubaþ konferans Salonu'nda partililere hitab etti. Genel Baþkan Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajýný okuyan Baþkan Halil Gubaþ yaptýðý konuþmada bayramlarýn birlik ve beraberliði arttýrdýðýan iþaret etti. Baþkan Gubaþ, konuþmasýnda iktidarýn poltikalarýnýn Türkiye'yi büyük bir hýzla uçuruma götürdüðünü ifade ederek, bu uygulamalardan en kýsa sürede vazgeçilmesini istedi. Bayramlaþama törenine iþleri ve misafirleri dolayýsýyla gelemeyen MHP'liler gün boyu parti binasýna gelmeleri dikkat çekti.

Halil Gubaþ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.