Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý

Cumhuriyet'in kuruluþunun 89'ncu yýlý Manavgat'ta törenlerle kutlanýyor. Kutlalar çerçevesinde ilk tören Manavgat Kaymakamlýðý önünde gerçekleþtirildi.

Akdeniz Haber - - Gündem -

Törene Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Metin Alkaya, Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Murat Koçanlý, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Kaymakamlýk önünde bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk lerin sunulmasý saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan tören sona erdi. Törene katýlan Sehit Jandarma Üsteðmen Ahmet Ozan Þarlak'ýn babasý Uður Þarlak'ýn duygulandýðý ve gözyaþlarýný tutamadýðý görüldü. Diðer taraftan Ýþçi Partisi tarafýndan Atatürk Büstü'ne sunulmak amacýyla getirilen çelenk görevliler tarafýndan yönetmeliklere aykýrý olduðu gerekçesiyle içeri alýnmadý Ýþçi Partisi Manavgat Ýlçe Baþkaný Nalan Lud, bu duruma tepki gösterdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý bugün saat 09:00'da Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'nun tebrikleri kabulü ve saat 10:00'da yapýlacak olan etkinliklerle devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat Ýlçe Örgütü ve bazý sivil toplum kuruluþlarý bugün saat 12:00'de Kapalý Spor Salonu'nun önünde baþlayarak Cumhuriyet Yürüyüþü yapacak. Yürüyüþ Kaymakamlýk binasýndan bulunan Atatük Büstü'ne çelenk sunulmasýyla sona erecek. Manavgat Belediyesi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla kutlama program hazýrladý. Akþam saat 19:00'da Deniz Seki konseriyle baþlayacak olan programda fener alayýyla devam edecek. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, konsere ve fener alayý yürüyüþüne bütün vatandaþlarý davet etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.