Cumhuriyet Bayramý Kutlu Olsun

Akdeniz Haber - - 29 Ekim Cumhruiyet Bayrami Kutlamalari -

ün saat 12.00'de Kapalý spor salonu önünde toplanan CHP ilçe örgütü Cumhuriyet yürüyüþünü baþlatarak Manavgat kaymakamlýk önüne geldiler. Manavgat kaymaklýðý önündeki ATATÜRK anýtýna çelenk koyan ve tüm kalabalýðýn hep birlikte saygý duruþu ile istiklal marþýnýn okunmasýna vatandaþlarda katkýda bulundu. CHP ilçe baþkaný Ahmet Öztürk kalabalýða karþýn Cumhuriyet bayramý konusundaki görüþlerini dile getiren bir konuþma yaparak tüm Manavgat'ýn Cumhuriyet bayramýný kutladý. Yürüyüþe üç bine yakýn kiþi katýlýrken yolda çeþitli sloganlar atýldý. Çelenk koyma töreninin ardýndan kalabalýk tören yerinden ayrýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.