Kaymakamý gören öðrenciler þaþýrdý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Ýlköðretim Okulu'na bir toplantý için giden Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, teneffüste öðrencilerle sohbet etti. Öðrenciler karþýlarýnda gördükleri Kaymakamý ilk anda tanýyamazken, daha sonra etrafýný sararak çeþitli sorular sordu. Öðrencilerin sorularýný içtenlikle yanýtlayan Kaymakam Bulgurlu, öðrencilerin büyüyünce ne olacaklarýný sordu. Derslerine iyi çalýþmalrý gerektiðini söyleyen kaymakam Bulgurlu, öðrencilerle hatýra fotoðrafý çektirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.