Manavgat'ta mesai saatleri belirlendi

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Kaymakamlýðý, 1 Kasým 2010'dan geçerli olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesai saatlerinin yeniden düzenlendiðini duyurdu. Manavgat Kaymakamlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Bakanlar Kurulu kararý ve Antalya Valiliði'nin emri üzerine mesai saatlerinin deðiþtiði bildirildi Açýklamada þu ifadeler kullanýldý: "Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla ilimiz kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþma saatleri 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 100. maddesi gereðince 01 Kasým 2010 Pazartesi gününden itibaren sabah saat 08.00-12.00, öðleden sonra 13.00-17.00 olarak düzenlendi" denildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.