Kaymakam Bulgurlu'dan HEM'e ziyaret

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu Halk Eðitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Manavgat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç'ta hazýr bulundu. Halk Eðitimi Merkezi'nde sýnýflarý gezen ve kursiyerlerle konuþan Kaymakam Bulgurlu'ya Müdür Hüseyin Geyikoðlu tarafýndan yapýlan çalýþmalar hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi. Kaymakam Bulgurlu, HEM'lerin faaliyetinin önemli olduðunu ifade ederek; "Türkiye sürekli büyüyen ve geliþen bir ülke. Büyüme ve geliþme için nitelikli iþgücü çok önemli. Halk Eðitimi Merkezleri, iþgücünün kalifiye hale gelmesinde büyük rol oynuyor" dedi. Kaymakam Bulgurlu, Manavgat HEM Müdürü Hüseyin Geyikoðlu'ndan kurs sayýsýný arttýrmalarýný istedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.