‘Türk ibaresi kaldýrýlamaz’

Akdeniz Haber - - Front Page -

Türk Yerel Hizmet Sendikasý Genel Baþkaný Ýlhan Koyuncu, ileride yapýlacak olan anayasa deðiþikliðini hatýrlatarak; "Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'ndan Türk ibaresini çýkarmaya ne gücü nede iradesi yetmez" dedi. Manavgat'ta düzenlenen toplantýda konuþan Koyuncu; "Önümüzde iki tablo var. Ya Türkiye Cumhuriyeti'ni yýkacaklar ya da Atatürkçüler, vatanýný, bayraðýný ve milletini sevenler bu ülkeye sahip çýkacaklar. Ülkemiz ve bayraðýmýz için son nefesimize kadar mücadele edeceðiz. Bu savaþ ve zafer Türk Milleti'nindir" dedi.

lhan Koyuncu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.