Mesai saatleri deðiþiyor

Akdeniz Haber - - Front Page -

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn çalýþma saatleri, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren deðiþiyor. Antalya Valliði'nden yapýlan açýklamada, çalýþma saatlerinin sabah 08.00-12.30, öðleden sonra ise 13.3017.00 þeklinde düzenlendiði bildirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.