Fatih Kaplan istifa etti

Akdeniz Haber - - Gündem -

Ak Parti Manavgat Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Kaplan, görevinden istifa etti. Fatih Kaplan, Antalya Ýl Baþkanlýðý'na istifasýný sunmasýnýn ardýndan, helallik almak için Ak Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatýnda yapýlan Ýlçe Divan Toplantýsýnda katýldý. Toplantýda, ilçe yönetimi, gençlik kollarý, kadýn kollarý ve belediye meclis üyeleri yer aldý. Olaðan toplantýnýn ardýndan görüþ ve temenniler bölümünde söz alarak istifasý ile ilgili bir konuþma yapan Kaplan; ''Hizmet nimettir düsturu ile yola çýktýðým ve 2011 yýlýndan beri hizmet verdiðim Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlýðý görevimden, bugün itibariyle istifa etmiþ bulunuyorum. Ticaret hayatýmdaki geliþmeler, yeni iþ yerimizin açýlmasý ve özel hayatýmdaki bir takým geliþmelerden dolayý, partime ve görevime gerektiði kadar zaman ayýramadýðýmý düþünerek, baþkanlýk görevimden istifa etmem gerektiðine karar verdim" dedi. Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu'da "Fatih kardeþimize yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ediyorum. Kendisi dün nasýl bizimle beraber çalýþtýysa bugünden itibaren de partimize hizmetleri devam edecektir" diye konuþtu.

Fatih Kaplan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.