Antalya'nýn ilk ödülleri açýklandý

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Televizyon Ödülleri kapsamýnda yer alan Onur Ödülleri bu yýl Halit Kývanç, Seyfi Dursunoðlu ve Can Akbel'e verilecek. Televizyon izleyicilerinin yakýndan tanýdýðý Kývanç, Dursunoðlu ve Akbel'e ödülleri 27 Nisan Cumartesi günü Mardan Otel'de düzenlenecek ödül töreninde sunulacak. Antalya Büyükþehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sa-nat Vakfý (AKSAV) tarafýndan düzenlenen Antalya Televizyon Ödülleri, her yýl Türk televizyon sektörüne önemli katkýlarda bulunmuþ, halkýn takdirini ve beðenisini kazanmýþ, toplumsal sorumluluk bilinciyle görev yapan kiþi ve kurumlara onur ödülü sunuyor.

Can Akbel

Halit Kývanç

Seyfi Dursunoðlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.