Öðrenciler Orman Haftasý'ný kutladý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Dünya Okulu Bahçeþehir Koleji 3. Sýnýf öðrencileri Orman Haftasý kapsamýnda Manavgat Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne ders gezisi düzenledi.

DÜNYA Okulu Bahçeþehir Koleji 3.Sýnýf öðrencileri Orman Haftasý kapsamýnda Manavgat Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne ders gezisi düzenledi. Manavgat Orman Ýþletme Müdürü ve çalýþanlarý öðrencileri güler yüzlü karþýladý. Orman Ýþletme Müdürlüðü yetkilileri, öðrencilere ormanýn yararlarý, çeþitleri, laboratuarda üretilen faydalý böceklerin görevlerini, kurum bahçesinde bulunan aðaç türlerini, kullandýklarý araçlarýn iþ- levlerini hakkýndan bilgiler verildi. Öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Görevliler kurum bahçesinde bulunan laboratuarý tanýtýldý. Fidanlýkta bulunan fidanlardan fidanlar hediye etti. Öðrencilerimiz aldýklarý fidanlarý okul bahçesine ve evlerinin bahçesine dikeceklerinin sözünü verdi. Öðretmenleri ve öðrencileri görevlilere teþekkür ederek mutlu bir þekilde ders etkinliklerini tamamlayarak okullarýna dönüldü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.