Kepez’de iki bilgi evi daha çocuklarýn hizmetine girdi

Akdeniz Haber - - Gündem -

Kepez Belediyesi'nin eðitimde fýrsat eþitliðini saðlamaya yönelik bir çalýþmasý olan bilgi evi, Barýþ ve Gazi mahallelerinde hizmete girdi. Ýki mahallede onlarca çocuk, bilgi evi hizmetiyle hem kitap okuyor hem de bilgisayar ortamýnda ders çalýþabiliyor. Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, ülkenin yarýnlarý olarak gördüðü öðrencileri, ihtiyaç duyduklarý eðitim olanaklarýyla buluþturmak için büyük gayret gösteriyor. Eðitim seminerleri, münazara ve bilgi yarýþmalarý, spor turnuvalarý ile öðrencilere sosyal ortam oluþturan Baþkan Tütüncü, okullarýn fiziki ortamlarýnýn iyileþtirilmesine de büyük önem veriyor. Tütüncü, bu amaçla 90 bine yakýn öðrencinin olduðu ilçede, eðitimde fýrsat eþitliðini saðlamaya yönelik örnek bir çalýþmayý da öðrencilerle buluþturdu. Evinde bilgisayar olmayan öðrencilerin internetten yararlanýp ders çalýþabildiði ve kütüphanenin olduðu bilgi evi uygulamasý baþlatýldý. Türkiye'ye eðitimde fýrsat eþitliðinde örnek olan bu uygulama, Orhan Gazi Semt Konaðý'nda ve Kepez Belediyespor Kulübü idare binasý içerisindeki Çocuk Kulübü'nde de hizmete girecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.