Çýraklar bahara merhaba dedi

Akdeniz Haber - - Gündem -

BÜYÜKÞEHÝR Belediyesi'nin sanayide çýraklarýn barýnma ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla kurduðu Çýraklýk Gençlik Merkezi'nde kalan çýraklar, bahara ' merhaba' dedi. Büyükþehir Belediyesi Çýraklýk Gençlik Merkezi yetkilileri, yoðun iþ temposundan bunalan çýraklarý hafta sonunda kent merkezinde gezdirdi. Sabahýn ilk saatlerinde çýraklar Konyaaltý Plajý'nda yürüyüþ yaptý. Yürüyerek Atatürk Parký'na gelen çýraklar, park içindeki bir restoranda kahvaltý yaptý. Kahvaltýnýn ardýndan Karaalioðlu Parký'na giden gençler, Kaleiçi'nden Yat Limaný'na indi. Yat gezisiyle eðlenen çýraklar, çok güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi. Çýraklar, kendilerine özel imkanlar sunan Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'a teþekkür etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.