Ýþin ticareti de var!

Akdeniz Haber - - Gündem -

Kadýn kocasýnýn dolabýný temizlerken 3 golf topu ve bir zarfýn içinde 4000 lira bulmuþ... Merakýndan içi içini yiyerek akþam kocasýnýn dönüþünü beklemiþ ve sormuþ nedenini.. "Senden çok özür dilerim" demiþ adam: "Seni her aldatýþýmda bu çekmeceye bir golf topu koymuþtum..." Kadýn baþta bozulmuþ ama 30 yýllýk evliliklerinde 3 kere aldatýlmanýn çok kötü bir þey olmadýðýna inandýrmýþ kendini.. "Peki" demiþ: "O zarftaki 4000 lira da neyin nesi?" Adam, "Haaa, o mu?" demiþ: "Her bir düzine golf topu biriktiðinde paketleyip satýyordum hayatým..."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.