Turizm Fakültesi aþçýlarý Milli takýmda

Akdeniz Haber - - Gündem -

AKDENÝZ Üniversitesi Turizm Fakültesi Aþçýlýk Ekibi öðrencilerinden Gökhan Arslan ve Mustafa Ülker Türkiye Aþçýlar Federasyonu (TAÞFED) Milli Takýmý'na seçildi. Ulusal ve uluslararasý yemek yarýþmalarýndan sonra milli takýma seçildikleri için çok mutlu olduklarýný söyleyen Turizm Fakültesi Öðr. Görevlisi Osman Çalýþkan, Turizm Fakültesi olarak birçok ödül aldýklarýný, aþçýlýk alanýnda Akdeniz Üniversitesi'nin ismini baþarýyla temsil ettiklerini ve milli takýma seçilerek de emeklerinin karþýlýðýný aldýklarý için gururlu olduklarýný söyledi. Türkiye Aþçýlar Milli Takýmý'na seçilen Gökhan Arslan ve Mustafa Ülker de; "Bu haber bizi çok motive etti. Ülkemizi ve Üniversitemizi yurt dýþýndaki yemek yarýþmalarýnda temsil etmek için sabýrsýzlanýyoruz. Amacýmýz, Türkiye'yi ve Türk mutfaðýný uluslararasý platformda baþarý ile temsil etmektir." dedi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.