Hasan Subaþý'nýn asfaltý yenileniyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Büyükþehir Belediyesi, " Antalya'yý Cadde Cadde Güzelleþtiriyoruz" projesi kapsamýnda Muratpaþa Camisi ile Antalya Valiliði arasýnda kalan Hasan Subaþý Caddesi'ndeki çalýþmalarýný sürdürüyor. Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, çalýþmalarý kapsamýnda Hasan Subaþý Caddesi'nin asfaltýný da yeniliyor. Eskiyen ve bozulan eski asfaltýn kazýnmasýnýn ardýndan caddeye sýcak asfalt dökülecek. Hasan Subaþý Caddesi, 1200 ton sýcak asfalt ile kaplanacak. Çalýþmalar tamamlandýðýnda cadde iki þerit tek yön olarak kullanýlacak. Hasan Subaþý Caddesi'nin 29 Mart Cuma günü tekrar araç trafiðine açýlmasý planlanýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.