Kök ve Akaydýn eski sanayide

Akdeniz Haber - - Gündem -

CUMHURÝYET Halk Partisi Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, il yönetiminin bir süre önce planladýðý eski sanayi sitesi esnaf ziyareti programýnda sürpriz yaptý, sanayi sitesine ziyaretini Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn ile birlikte gerçekleþtirdi. Ýkilinin sürpriz ziyareti sanayi esnafýný hem þaþýrttý, hem mutlu etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.