Mimar Sinan'a belediyeden hizmet

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Belediyesi yaklaþýk 20 yýl önce imar uygulamalarý yapýlmasýna raðmen bugüne kadar hizmet götürülememiþ olan Mimar Sinan Mahallesi'nde köklü deðiþim çalýþmalarýna baþladý. Daha önce de Sorgun, Þelale, Kavaklý ve Kasaplar Mahalleleri'ne yýllar sonra ilk kez hizmet götüren Manavgat Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde de yol geniþletme, kaldýrým, park ve otopark düzenleme çalýþmalarýný baþlattý.

Ýhtiyacý olan mahallelere öncelik

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaþayan vatandaþlar, bölgenin imar uygulamalarý yapýldýktan sonra ilk kez düzenleme kapsamýna alýnmasýný memnuniyetle karþýladý. Vatandaþlar, bölgede çalýþmalar baþlatan Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'e teþekkür etti. Baþkan Sözen, bölge halkýndan gelen istekler üzerine Mimar Sinan Mahallesi'nin düzenleme kapsamýna alýndýðýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.