SÜPER BENZÝN

Akdeniz Haber - - Gündem -

Ýki deli, yolda giderken bir direksiyon bulunca çok sevinmiþler. Direksiyonu alan, "Atla arabaya seni gezdireyim" demiþ. O sevinçle hýzla ve uzunca bir süre yol aldýktan sonra benzincinin önünde, pompaya yanaþmýþlar. Direksiyonu elinde tutan: - On liralýk, demiþ, süper olsun. Benzinci ikisini de tepeden týrnaða süzdükten sonra: - Gidin iþinize be! diye baðýrmýþ, sizin civatalarýnýz gevþek! Arkadan tutunan, direkiyonu tutana yakýnmýþ: - Gördün mü! Araba masraf kapýsý açtý bile!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.