Türker: ‘Kaybeden evine dönecek'

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Ýþitme Engelliler Futbol Takýmý, Türkiye þampiyonasý ikinci maçýnda, Antakya Ýþitme Engelliler Futbol Takýmýný, Mehmet Yavuz ve Tarýk Tanrýkulu'nun attýðý goller ile 2-0 yenerek, 3.'lük maçý yapma hakkýný elde etti. Konu hakkýnda tercüman Guddusi Aydýn aracýlýðý ile açýklama yapan, Antrenör Mustafa Türker; " Marmaris'e Türkiye þampiyonluðu hedefi ile gelmiþtik. Ýlk maçýmýzda Ýstanbul Üsküdar'a þanssýz bir þekilde yenilmemiz bizi üzmüþtü. Bu yenilgi final þansýmýzý zayýflatmýþtý. Bizde en azýndan diðer maçlarýmýzý kazanýp, 3.'lük þansýmýzý kazanmak istedik. Maça iyi hazýrlanýp motife olduk. Sahanýnda kötü olmasý da iki takýmýn performansýný etkiledi. Sayýsýz gol fýrsatlarýný deðerlendiremedik. Sonuç itibari ile maçý 2-0 kazandýk. Bugün saat 13'de, bizim gibi tek galibiyeti olan, Kýrþehir ile maç yapacaðýz. Bu maçý kazanan 3.'lük maçý yapacak, kaybeden evine dönecek. Hedefimiz bu maçý kazanýp, Pazar günü 3.'lük maçý yapmak olacak. Amacýmýz Manavgat'a eli boþ dönmektir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.