Kardelen festivali baþlýyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

ÝBRADI, her yýl geleneksel olarak sürdürülen Kardelen Festivali yarýn baþlýyor. Sülek Yaylasý'nda yapýlacak olan festivalde çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Ormana Belediye Baþkaný Mehmet Ayhan Keskin, kardelen Festivali'ne bütün vatandaþlarý beklediklerini ifade ederek; "Festivale katýlacak olan vatandaþlarýmýzý Ormana beldemizde aðýrlamaktan memnuniyet duyacaðýz. Antalya'nýn Safranbolu'su olan Ormana'ya herkesi davet ediyorum. Vatandaþlarýmýzýn, Ormana evle- rini ve Ormana dokumasýný görmesini arzu ediyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.