Caaamiiillleeerrriii iiinnnccceeellleeedddiii

Akdeniz Haber - - Gündem -

Bakým ve onarým çalýþmalarý Büyükþehir Belediyesi tarafýndan desteklenen Kýzýllý Çepel Camii ve Hacýaliler Camii'nde incelemelerde bulunan Büyükþehir Belediye Baþkaný Akaydýn ve Kök yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Çepel Camii Ýmam'ý Mehmet Turan, Camii tavaný ve dýþ cephe izolasyonunun yaný sýra, bahçe duvarlarý ve çevre düzenlemeleri nedeniyle Baþkan Akaydýn'a teþekkür etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.