Vali'den Ahilik Projesi'ne destek

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (AESOB) ve Antalya Kýrþehir Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ANTKIRDER) iþbirliðinde Aralýk 2012'de baþlatýlan projenin, Proje Eðitimcisi Kýrþehir'den gelen Ahi Baba Mustafa Karagüllü, ANTKIRDER adýna Proje Koordinatörü ve eðitimcisi Prof. Dr. Duran Canatan ve AESOB adýna Proje Koordinatörü, Genel Sekreter Mehmet Iþýldað Vali Altýparmak'ý makamýnda ziyaret ederek brifing verdiler. Heyete teþekkür eden Vali Altýparmak, Antalya esnafýna ahilik kültürünü günümüzün çaðdaþ, sosyal ve ekonomik þartlarýna göre eðitmek, uygulamalarýný göstermek ve sonuçlarý ile Antalya müþterisini memnun amacýyla yürütülen projeye desteklerini ifade etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.