Kargoyla kaçak sigara transferi moda oldu

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler Side'de bir kargo þirketi üzerinden bir kiþiye kaçak sigara geleceði ihbarý aldý. Jandarma ekipleri savcýlýktan aldýklarý izinle Van ilinden gelen kargolarý alan þahýs ve 2 valize operasyon yaptý. Valizlerde yapýlan aramada 2400 adet kaçak sigara ele geçirildi. Önceki günde G.K adlý zanlý ayný þekilde kargodan kaçak sigara ve çay aldýktan sonra gözaltýna alýnmýþ ve çýkarýldýðý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.