Milletvekillerine telif mektubu

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odasý ( ATSO) Baþkaný Çetin Osman Budak, Türkiye'de ses sanatçýlarýnýn oluþturduðu 6 müzik birliðinin Antalya'da taksici, berber, restoran, kafe, bar, kýrtasiye, konfeksiyon gibi çok sayýda esnafa telif hakký cezasý kesmesine yönelik þikayetleri birer mektupla tüm Antalya milletvekillerine iletti. ATSO Baþkaný Budak'ýn mektuplarý Antalya milletvekilleri Deniz Baykal, Vecdi Gönül, Menderes Türel, Mevlüt Çavuþoðlu, Tunca Toskay, Sadýk Badak, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoðan Enç, Gürkut Acar, Osman Kaptan, Yýldýray Sapan, Arif Bulut, Yusuf Ziya Ýrbeç ve Mehmet Günal'a tek tek ulaþtýrýldý. Budak mektubunda, müzik sektörü meslek birlikleri tarafýndan esnafa ani ziyaretler yapýldýðý ve iþyerlerinde televizyon veya radyodan müzik yayýný olduðu takdirde cezai iþlem uygulandýðýný kayldetti. Budak, bu iþlemlerin müzik birliklerinin avukatlarý ve emniyet güçleri ile birlikte baskýn þeklinde yapýldýðýný, bu uygulamanýn da oda üyesi birçok iþadamýnýn itibarýný zedelediðini söyledi. Bu konunun artýk ciddi biçimde ele alýnmasý gerektiðini belirten ATSO Baþkaný Budak, bir müzik meslek birliðinin ilan ettiði tarifeye göre, radyo veya televizyonda müzik dinleyen en küçük market 1400 TL, en küçük kuaför salonu 600 TL, eczane 440 TL, yolcu otobüsleri 428 TL, taksiler 100 TL, en küçük çay bahçesi 552 TL, restoranlar 11001900 TL, kafe/barlarýn 3 bin 500-5 bin TL ödemek zorunda kaldýklarýna iþaret etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.