Trafik denetimlere ara vermiyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðine baðlý ekipler, Manavgat ilçe merkezinde araç denetimlerini sürdürüyor. Yapýlan tüm uyarýlara raðmen kask takmayan, motosiklet ehliyeti bulunmayan, zorunlu trafik sigortasýný yaptýrmayan, uygunsuz þekilde trafiðe çýkan sürücülere ceza uygulanýrken bazý otomobillerinde egzoz kýsýmlarý kontrol edildi. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, motosiklet sürücülerini özellikle kask konusunda uyararak; "Kasksýz motosiklet sürücüleri kendi hayatlarýný tehli- keye atýyor. Biz aslýnda bu denetimleri yaparak onlarýn hayata tutunmalarýný saðlýyoruz" dedi. Müdür Taþkýran, trafikte seyreden kasksýz sürücülerle birlikte motosiklet denetimlerinde özellikle plakasýz araçlarýn, yeterli sürücü belgesine sahip olmayanlarýn motorlarýnda denetlendiðini kaydederek; "Motosikletlere yönelik denetimlerimiz Manavgat'ýn her yerinde artarak devam edecek. Motosiklet sürücüleri, kask olmadan, yetersiz ehliyet, plakasýz ve kurallara uymayan motosikletle trafiðe çýkmasýnlar" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.