Hollandalý turist Roxanne Ýslamiyet’le þereflendi

Akdeniz Haber - - Gündem -

Roxanne Catharina Van Dem Bemt Kelime-Ý Þehadet getirerek Ýslam'a evet dedi. Hollanda uyruklu Roxanne Catharina Van Dem Bemt 20 yaþýnda kendi isteði ile Ýslam'ý seçti. Roxanne Catharina Van Dem Bemt; Müslüman olmak için Manavgat Müftülüðüne dilekçe ile müracaat etti. Dilekçesinde, Türkiye'ye sürekli gelip gittiðini, Ýslam Dinini araþtýrýp incelediðini ve sonunda Müslüman olmaya karar verdiðini belirtti. Roxanne Catharina Van Dem Bemt'a önce Manavgat Müftüsü Hasan Hayri Yaþar tarafýndan Ýslam Dini ile ilgili bilgiler almanca olarak anlatýldý. Bu anlatýlanlarý dikkatle dinleyen Roxanne Catharina Van Dem Bemt Müftü Hasan Hayri Yaþar eþliðinde Kelime-i Þehadet getirdi ve Müslümanlýða ilk adýmýný attý. Müslüman olmasýndan dolayý mutlu olduðunu ve bundan memnuniyet duyduðunu belirtti. Bundan sonraki hayatýnda Ýslam'a göre hayatýna yön vereceðini ve Müslüman olarak yaþayacaðýný söyledi.

GÜN ÜN HAB ERÝ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.