Hadi yavrum

Akdeniz Haber - - Gündem -

Temel artýk evlenmeye karar vermiþ. Üç hatun varmýþ, düþünmüþ taþýnmýþ karar vermiþ. "Doktor olanla deðil, santral memuru olanla deðil öðretmenle evleneceðim" demiþ. Bunu duyan arkadaþý Dursun sormuþ: "Niye öðretmen de diðerleri deðil?" diye. Temel de açýklamýþ: "Ula der bilmez misin doktorlar "Bugün git yarýn gel" der. Santral görevlisi de "Þu an meþgul daha sonra tekrar deneyin" der. Ama öðretmen ne der? "Haydi yavrum bir daha tekrarlayalým" der. Ýþte o yüzden öðretmende karar verdim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.