Savcýlýk sözcüsü

Akdeniz Haber - - Gündem -

Uygar ülkelerde "savcýlýk sözcüsü" diye bir kurum bulunur... Savcýlýk ihtiyaç duyduðu açýklamalarý bu sözcü aracýlýðýyla cevaplar. "Bizde maalesef bu kurum yok" diyor Melih Aþýk ve devam ediyor: -Onun yerine gazeteci görünümünde savcý sözcüleri var... Ergenekon'da mütalaa okunur okunmaz yine ekranlarý doldurdular. Siz istediðiniz kadar hukukun nasýl çiðnendiðini, kanýtlarýn sahteliðini, tanýklarýn sakatlýðýný eleþtirin.. Onlar papaðan gibi tekrarlýyor...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.