Günün Þiiri

Bir araya gelince

Akdeniz Haber - - Gündem -

Dostlar dar boðazdan geçip geldik Þimdi buluþtuk ya o hoþ bulduk Aman ne güzel bak buradayýz iþte Duru sular gibi yüzlerinizde mutluluk Dostlar siz varsýnýz ya bu dünyada

Bunu bilmek yeter vallahi Dostlar diyorum ki biz birikiyoruz Uzaklarda sessizce kendi kendimize Damla damla vererek her gün gücümüzden

Belki zor oluyor yoruluyoruz Ama bire kýrk alýyoruz ektiðimiz ekinden Þimdi hep buradayýz kutlayalým dostlar Bu akþam çoðaldýðýmýzý bilmek

Renk katsýn þölenimize...

Talip Apaydýn (Varlýk 1963)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.