Baþarý’da Tiyatro Gecesi

Akdeniz Haber - - Gündem -

BAÞARI Koleji Tiyatro Kulübü tarafýndan organize edilen Tiyatro Gecesi Baþarý Koleji Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Profesyonel tiyatro sanatçýlarýna taþ çýkartan 6-7 ve 8. Sýnýflardan oluþan Tiyatro Kulübü öðrencileri, salonu dolduran davetlilere tam anlamýyla tiyatro ziyafeti yaþattý. 6. sýnýf öðrencilerinin hazýrladýðý Otogar adlý skeçle baþlayan Tiyatro Gecesi 7. sýnýf öðrencileri tarafýndan sahnelenen Romeo ve Julýet adlý skeçle devam etti. Gecenin sonunda 8. sýnýf öðrencileri tarafýndan sahnelenen Ebeveyn Olmak adlý skeç izleyenleri gülme krizine soktu. Tiyatro Kulübü öðrencilerinin beklenilenin üzerinde bir performans sergilediði oyunun sonunda görevli öðrenci öðretmen ve dav- etliler Gangam Dansý ile coþtu. Öðrenci ve öðretmenlerle birlikte sahneye çýkan Baþarý Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný ve Okul müdürü Akif Ýnci, Profesyonel oyunculara taþ çýkartan öðrencilerinin baþarýnýn sadece dersler ve sýnavlarla olmadýðýný herkese gösterdiklerini belirterek "Ben öncelikle hepimizin gururu olan çocuklarýmýzý kutluyorum. Bu programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen Türkçe Öðretmenlerimiz Hatice Taþkýran, Bircan Ay, Yeliz Yýldýz ve Bilgisayar öðretmenimiz Ebru Çeker'i tebrik ederken, evlerinde oturup dizi izlemek yerine gecemize katýlýp tiyatro ziyafetine þahitlik yapan duyarlý velilerimize teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.