Olbia Kanyonu halka tanýtýlacak

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Büyükþehir Belediyesi, TODOSK iþbirliði ile Olbia Kanyonu'nda temizlik çalýþmasý baþlattý. Baþkan Mustafa Akaydýn, Olbia Kanyonu'nda yaya parkuru oluþturarak alaný kent halkýnýn ziyaretine açacaklarýný söyledi. Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, Migros Alýþveriþ Merkezi ile Minicity arasýnda kalan 30 dönümlük Olbia Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. Akaydýn, Toroslar Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Ahmet Þimþek ve üyelerinin de yer aldýðý gezide, ot ve çalýlarla kaplý kanyonda bir süre yürüyüþ yaptý. Akaydýn, kanyonu temizleme çalýþmalarýnýn startýný da verdi. KENT HALKINA TANITACAÐIZ Baþkan Akaydýn, 1'inci derece doðal ve arkeolojik SÝT alaný olan Olbia Kanyonu'nda yaya parkuru oluþturmak için bitki temizliði baþlattýklarýný söyledi. Antalya Büyükþehir Belediyesi öncülüðünde, TODOSK ve ANTEPE A.Þ. iþbirliði ile baþlatýlan çalýþmalarýn Antalya Müzesi denetiminde gerçekleþtiðini belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.