A

Akdeniz Haber - - Gündem -

KP'nin büyük merakla beklenen Büyükþehir Belediye Baþkan aday listesi sýzdý. Sýzan bu liste de Antalya Büyükþehir için Menderes Türel'in adý vardý. Türel'in Ankara'da bir kokteylde kendisine yöneltilen 'Aday mýsýnýz?' sorusuna, ilk kez kesin bir dille 'Evet' dediði ileri sürüldü. Kanal 7'nin Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, aday listesini twitterdaki hesabýndan duyurdu.

ÝSTANBUL TOPBAÞ'IN Ýstanbul'da Kadir Topbaþ aday gösterilirken, Ankara'da da Melih Gökçek yerini koruyacak. Kayseri ve Urfa belediye baþkanlarý da deðiþmeyen isimler olacak.

ÝKÝ BAKAN ADAY Listedeki sürprizler ise iki bakanýn büyükþehirlere aday olmasý. Binali Yýldýrým Ýzmir'den aday yapýlýrken, Fatma Þahin ise Gaziantep'te þansýný deneyecek.

ÝÞTE SIZAN LÝSTE Ýstanbul: Kadir Topbaþ Ankara: Melih Gökçek Ýzmir: Binali Yýldýrým Bursa: Recep Altepe Konya: Tahir Akyürek Kayseri: Mehmet Özhaseki Manisa: Hüseyin Tanrýverdi Balýkesir: Edip Uður Gaziantep: Fatma Þahin Mersin: Ahmet Zahteroðullarý Erzurum :Recep Akdað Antalya: Menderes Türel Sakarya: Zeki Toçoðlu Þanlýurfa : Ahmet Eþref Fakýbaba Kocaeli : Ýbrahim Karaosmanoðlu BU ÝLLER ÝSE HENÜZ NET

DEÐÝL Adana, Aydýn, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Hatay, Kahramanmaraþ, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Ordu, Tekirdað, Trabzon ve Van adaylarýnýn ise henüz netleþmediði öðrenildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.