GÖRÜÞLER

Akdeniz Haber - - Gündem -

Huzurevinde kalan bir büyüðümüze sormuþtuk: "Sýkýntýn var mý?" "Evet" demiþti: "Kadýnlarla ayný binada kalýyoruz ama yemekte bile yüzlerini göremiyoruz..." Ne olur ne olmaz! Müslüm Gündüz, Hüseyin Üzmez gibi örnekleri var ya.. "80'liklere bile güvenemiyorlar!" ***** Okul müdürü bir eðitimcinin sözleriydi: "Suça meyilli çocuklarýn genlerini inceleyelim, yürümeden yok edelim..." Emniyetin huzur toplantýsýnda söylenmiþti bunlar... Yerden yere vuruldu adam! Bir psikiyatrisin yorumundan sonra da görevinden alýnmýþtý: "Böyle bir olay yakýn tarihimizde sadece Hitler zamanýnda görüldü..." ***** Oysa müdür ne kadar haklýymýþ! Ýþte, gereði yapýlýyor... Býrakýn çocuðu, hangi yaþta olursa olsun.. "Eylem yapmasýndan kuþku duyulan ya da meyilli olduðu sezilen kiþiler gözaltýna alýnabilecek..." Peki, nasýl kuþku duyulacak? Halinden, duruþundan, yürüyüþünden.. "Belki de göz renginden!" Eðer kadýnsa.. "Eteðinden kuþku duyulabilir!"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.