Avþar Spor'dan büyük baþarý

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Döþemealtý'nda düzenlenen Minikler ve Yýldýzlar Kulüpler Arasý 1.Etap Þampiyonasýna 26 sporcuyla katýlan Manavgat Avþar Gençlik ve Spor Kulübü yine madalyalarý ve kupalarý topladý. Yýldýzlar kategorisinde il þampiyonu olarak altýn kupa Alan Avþar Spor, gençler, büyükler ve miniklerde il ikincisi olarak toplamda 3 kupa, 11 altýn, 9 gümüþ ve 6 bronz madalya alarak büyük baþarýya imza attý. Antalya Muay Thai Ýl Temsilciliði 2013 faaliyet programýnda bulunan Kulüpler Arasý Ýl Müdürlüðü Muay Thai Þampiyonasý 13 kulüpten 195 sporcunun katýlýmýyla Antalya Döþemealtý Ýlçesinde baþarýyla sonuçlandý. Yarýþmalarý; Döþemealtý Belediye Baþkaný Nurettin Tursun, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Tuncer, Yörükoðlu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Cihan Bulut, Muay Thai Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Baþkaný Hasan Urlu, Muay Thai Federasyonu Genel Sekreteri Ömer Iþýk, Oba Boksu Federasyonu Baþkaný Talat Ayhan, Milli Takým Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Bünyamin Yýldýz, Muay Thai Antalya Ýl Temsilcisi Yasin Avþar, Döþemealtý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Ali Eryýlmaz ve yarýþmanýn genel koordinatörlüðünü yürüten gençlik hizmetleri ve spor müdürlüðü personeli kadrolu milli antrenör Hüseyin Ýnce birlikte izlediler. Döþemealtý'nda yapýlan þampiyonaya Manavgat Avþar Gençlik ve Spor Kulübü 26 sporcuyla katýlarak yýldýzlar kategorisinde il þampiyonu olarak altýn kupa, gençler, büyükler ve miniklerde il ikincisi olarak gümüþ kupa toplamda 3 kupa aldý. Ayrýca yarýþmalarda 11 altýn, 9 gümüþ ve 6 bronz madalyayla olaðan üstü bir baþarýya daha imza attý. Konuyla ilgili deðerlendirme yapan Muay Thai Antalya Ýl Temsilcisi ve Avþar Spor Kulübü Antrenörü Yasin Avþar: "Uzun ve meþakkatli bir çalýþmanýn verimliliðini kulüp üyeleri ve sporcu velilerimizle birlikte sevincini yaþýyoruz önümüzdeki þampiyonalarda da inþallah kulüp olarak ayný performansý korumaya çalýþacaðýz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.