‘CHP'den memnunuz’

Akdeniz Haber - - Gündem -

CHP lideri "Kemal Kýlýçdaroðlu", "bir TV kanalýna konuk olduktan sonra, çýkýþta sýk sýk mitinglere sahne olan Tandoðan Meydaný yakýnlarýndaki bir taksi duraðýný ziyaret etti. Taksicilerin sorunlarýný dinleyen Kýlýçdaroðlu, "Burada sýk sýk mitingler yapýyoruz. Bu durum sizin iþlerinizi aksatýyor mu?" diye sordu. Taksiciler CHP mitinglerinden çok memnun olduklarýný söyleyip eklediler: -Çünkü CHP mitingine gelenler taksi kullanýyor, iþimiz daha da açýlýyor. Ama AKP miting yaparsa fena... Çünkü AKP'ye gelenler "taþýma otobüslerle" geliyorlar, otobüslerle de gidiyorlar. Bir de miting yoðunluðu olunca, hem mitingden müþteri alamýyoruz, hem de sýkýþýklýk nedeniyle normal müþterimizden oluyoruz." (Parlamento Kulisi'nden)

Günün Balý Sahilde olta atanlardan 200 lira alýnacakmýþ. Yasaklar bitmiyor! Rakýdan sonra "raký-balýk" da yasak.. "Mý acaba!.."

Günün Sözü Nasýl ki, tahtadan demir ya da ýslatmayan su olmazsa, samimi diplomasi diye de bir þey olamaz.

Josef Stalin

Özdeyiþ Bütün bildiklerini söyleme, ama söylediðin her þeyi bil...

Matthlas Cladius

Günün Olayý Bir goril, kendisini ölümden kurtaran veterinere elini sýmsýký tutarak teþekkür etmiþ. Ne diyelim? "Doktora saldýrmayý marifet sayan bizim ayýlar utansýn!.."

Günün Biberi Medya paparazzi ekibi yine CHP'nin peþinde… Seçimler de yaklaþýyor ya.. "Ýlk esen rüzgarda neresi görünecek diye merakla bekliyorlar!"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.