Orhan Veli'ye

Akdeniz Haber - - Gündem -

Siz inanmayýn isterseniz

Gökyüzünü her sabah

Orhan boyamýþ maviye

Neden söylemeyeyim

bildiðimi ben de

Bu iþin bunca þahidi

Sayýsýz yýldýzlar

Rüzgârýn yýrtýp,

Orhan'ýn diktiði

Maviyi gökten için deniz

Ve mavinin dostu marttýlar

Sizin bilmediðiniz

mavi mavi kuþlar

Yelkenliler, balýkçýlar, balýklar

Cümlesi aydýnlýða açýk

Maviye hayran

Dillerince sorup söyletin

Bir Yunus vardý anlar halimizden

Bir de Orhan Orhan diye

Hep birden ikrara baþlar...

Coþkun Ertepýnar (Varlýk-1952)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.