Hangi saygýyla!..

Akdeniz Haber - - Gündem -

Yine olmadý... Leyla Haným dedi ki: "Bu iþi Erdoðan çözer..." Hazýrlýklar ve Barzani'ye davet... Diyarbakýr'da büyük þölen... Ve birden baklayý çýkardý aðzýndan: "Kürdistan..." Þimdi de "Genel af" sözleri… Ne diyor hapisteki paþalar: "Teröristlerle beraber çýkmayýz!" On binlerce þehidimizi anýyoruz ama.. "Hangi saygýyla!.."

Önder Baloðlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.